Deel deze pagina
Print pagina

Traumacentrum Jeugd Limburg

Het Traumacentrum Jeugd Limburg is een samenwerkingsverband tussen drie Limburgse Jeugdzorginstellingen. Mondriaan, XONAR en Koraal Groep kunnen dankzij deze samenwerking, alle trauma gerelateerde klachten bij kinderen en jeugdigen behandelen. Dit ongeacht aard, complexiteit en ernst van de problemen.

Als samenwerkingsverband zijn Mondriaan, Koraal Groep en XONAR specialist op het gebied van traumabehandeling. Samen bieden wij een compleet en op elkaar aansluitend aanbod waarin alle vormen van jeugdhulp (opvoedhulp, psychiatrisch geneeskundige hulp, LVB-hulp) vertegenwoordigd zijn.
Kinderen en jeugdigen, die bij één van de organisaties worden aangemeld, ontvangen zorg en behandeling op maat, aansluitend op de specifieke vraag en persoonlijke problematiek. Verwijzingen van de ene naar de andere organisatie zijn niet aan de orde; binnen de samenwerking wordt de juiste zorg geboden en in gezamenlijkheid wordt de behandeling gerealiseerd.
 

Daadkrachtig handelen in de keten

De ketensamenwerking voorkomt onwenselijke onderbrekingen en wachttijden in de behandeltrajecten met verergering van de problematiek als gevolg. Het ‘Traumacentrum Jeugd Limburg’ staat voor daadkrachtig handelen met de juiste mensen aan tafel en is actief voor de gehele provincie.

XONAR biedt jeugd- en opvoedhulp, vrouwenopvang en hulpverlening, hulp aan (aanstaande) tienermoeders en hulp aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

MONDRIAAN is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek.

KORAAL GROEP biedt jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeid (toeleiding) aan mensen met ernstige beperkingen op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. Gastenhof is binnen Koraal Groep het gespecialiseerde orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gecombineerd met een gedrags- of psychiatrische problematiek.