Deel deze pagina
Print pagina

Transitiepsychiatrie

Mondriaan kinderen en jeugdigen - transitiepsychiatrie

Expertise in psychische/psychiatrische behandeling voor jongeren tussen 16 en 25 jaar - overbrugt de kloof tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. 
 

Wie werken er?

Het Transitieteam binnen Mondriaan Kinderen en Jeugdigen biedt expertise op het gebied van psychische/psychiatrische behandeling binnen het grensgebied tussen de kind- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. Speciale aandacht is nodig voor deze jongeren tussen 16 en 25 jaar, daar 75% van alle psychische stoornissen zich manifesteren vóór het 25e levensjaar.

Het Transitieteam werkt op 3 terreinen, te weten innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De hulpverleners van het Transitieteam hebben verschillende achtergronden en specialismen. Het team kent medewerkers met expertise vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie én de volwassenenpsychiatrie. Psychiaters, psychologen (basis, GZ, KP), psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten, verslavingsarts, systeemtherapeuten, gedragswetenschappers werken allemaal samen. 

Passende hulp

Hierdoor bieden wij zorg die zo goed mogelijk aansluit bij de hulpvragen van adolescenten. Het verschil zit in de benadering die bij deze hulpvragen gehanteerd wordt. Bij transitiepsychiatrie wordt ingespeeld op de individuele situatie en omstandigheden die bij deze leeftijdsgroep relevant zijn. Door het uitbreiden van de leeftijd t/m 25 jaar en onze specifieke expertise, kan een jongere zijn behandeling ook na zijn 18e levensjaar verder zetten binnen dezelfde zorginstantie en hetzelfde zorgtraject bij dezelfde behandelaar. 

Consultatie en Second opinion

Het Transitieteam biedt niet alleen behandeling voor de cliënten zelf, zij kunnen ook gevraagd worden voor consultatie en second opinions. 

De zorg van Mondriaan is toegankelijk voor onderzoeksgroepen en (klinische) onderzoeksprogramma's van de Vakgroep Psychiatrie. Deze reeds tientallen jaren bestaande samenwerking is gericht op de academische zorgontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding op het gebied van geestelijke gezondheid. 

Lees hier meer over onderzoek en onderwijs 

Aanmelden of advies?

We werken vanuit Wickraderheem in Heerlen en Vijverdal in Maastricht. 

Indien u een cliënt wil aanmelden kunt u Transitiepsychiatrie bereiken via telefoonnummer 088-5066150 of per mail: KJtransitieteam@mondriaan.eu

Let op: alleen verwijzers (huisartsen, jeugdzorg of een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg) kunnen een cliënt aanmelden

Huisartsen, jeugdzorg of een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, JENS, Mondriaan intern of ziekenhuizen kunnen ons om advies vragen: indien u een vraag in het kader van een second opinion of consultatie heeft kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088-5066150 of per mail: KJtransitieteam@mondriaan.eu