Deel deze pagina
Print pagina

Zorgprogramma orthopsychatrie

Tot de doelgroep behoren kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 8 tot 23 jaar waarbij sprake is van een gedragsstoornis en comorbiditeit met andere psychiatrische problematiek.
In de kliniek MiKX worden kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar behandeld;
In de polikliniek Sedna worden jeugdigen en adolescenten in de leeftijd van 12 tot en met 18, met een uitloopmogelijkheid tot 23 jaar, behandeld;
Het IQ van de kinderen en jeugdigen ligt boven de 75;
Er is sprake van een gedragsstoornis met voorlopers in de kinderleeftijd, waarbij er sprake is van comorbiditeit met andere psychiatrische problematiek;
Agressieregulatieproblemen zijn gerelateerd aan psychiatrische beelden zoals: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), depressie of dysthyme stoornis, hechtingsproblematiek, middelenmisbruik, angst of posttraumatische stress-stoornis, stoornissen in het autisme spectrum en/of een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling.

 

Contra-indicatie

  • De agressieregulatieproblematiek is hoofdzakelijk proactief of berekenend van aard. Dit valt normaliter binnen het circuit van justitie en jeugdzorg plus;
  • Specifieke gedragsstoornis zonder comorbiditeit;
  • De kinderen of de jeugdigen onttrekken zich aan hulpverlening in combinatie met een ontbrekend gezagskader;
  • Middelengebruik staat op de voorgrond (kinderen of jeugdigen worden in dat geval intern verwezen naar de (poli)kliniek Jongeren & Middelen, Mondriaan Kinderen en Jeugdigen. 

Waar vindt behandeling plaats?

  • Poliklinisch in  Maastricht.
  • Klinische behandeling in Maastricht