Deel deze pagina
Print pagina

Zorgprogramma angststoornissen

Tot de doelgroep behoren kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, met ernstige angsten, dwangproblemen of klachten, ontwikkeld naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis of trauma. Ook kinderen en jeugdigen waarbij deze klachten voorkomen in het kader van een andere psychiatrische problematiek (bijv. autisme, depressie, etc.) komen in aanmerking.
 


 

Contra-indicatie

In sommige gevallen is het niet zinvol om met een angstbehandeling te starten, bijvoorbeeld wanneer andere / belangrijkere problemen op de voorgrond staan (bijv. onveiligheid, suïcidaliteit…) die een doeltreffend behandeltraject belemmeren. Daarnaast kunnen ook onvoldoende motivatie of IQ scores die overeenstemmen met een zwakbegaafd intelligentieprofiel (of lager) tegenindicaties voor behandeling vormen. 

Waar vindt behandeling plaats?

  • Poliklinisch in Heerlen en Maastricht.
  • Klinische behandeling in Heerlen.
  • Deeltijdbehandeling in Heerlen en Maastricht

Waar vindt behandeling plaats?