Deel deze pagina
Print pagina

Stemmingsstoornissen

Tot de doelgroep behoren kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zodanige stemmingsklachten hebben dat het dagelijkse functioneren en de normale ontwikkeling erdoor belemmerd worden. Er zijn matige tot ernstige depressieve klachten die gedurende kortere of langere tijd, aaneengesloten of met tussenpozen, optreden. 

Waar vindt behandeling plaats?

  • Poliklinisch in Heerlen en Maastricht.
  • Klinische behandeling in Heerlen.
  • Deeltijdbehandeling in Heerlen en Maastricht.