Deel deze pagina
Print pagina

Zorgprogramma eetstoornissen

Kinderen en adolescenten tot 18 jaar met een eetstoornis, conform de DSM-IV criteria voor eetstoornissen. Onderscheiden worden kinderen en jeugdigen met anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN) en, als restgroep, eetstoornis NAO. Onder de restgroep vallen ook prepuberale kinderen met een verstoord eetpatroon, die meestal niet voldoen aan de diagnostische criteria van AN of BN. Binge eating disorder (BED), tenslotte, is een (nog) niet officieel erkende eetstoornis, die op de kinderleeftijd nauwelijks voorkomt. Morbide obesitas wordt (nog) niet beschouwd als psychiatrische stoornis en valt derhalve buiten de doelgroep van dit zorgprogramma.

Contra-indicatie

  • Een (sub)acuut levensbedreigende fysieke toestand, die opname in het algemeen ziekenhuis noozakelijk maakt.
  • Ernstige suïcidedreiging, die opname op onze gesloten psychiatrische afdeling Argo noodzakelijk maakt. 
  • Zwakbegaafdheid of nog lager intellectueel functioneren.
  • Noodzaak tot klinische behandeling van de eetstoornis, die verwijzing naar een instelling met een gespecialiseerd klinisch aanbod noodzakelijk maakt.

Waar vindt behandeling plaats?

Poliklinische behandeling in Heerlen.
Bij ernstige lichamelijke complicaties ten gevolge van de eetstoornis kan een opname in het algemeen ziekenhuis noodzakelijk zijn. Hiervoor werken wij nauw samen met de afdeling Pediatrie van het Zuyderland ziekenhuis.
Indien een klinisch psychiatrische opname noodzakelijk is, verwijzen wij naar een gespecialiseerde kliniek voor eetstoornissen elders.