Deel deze pagina
Print pagina

Aanmelden

HIeronder vindt u informatie over onze wachttijden, aanmeldroute en crisisdienst.
U kunt uw patient aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier links op deze pagina (onder downloads). Bij vragen over een aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met het
servicepunt 088 - 506 7777. Een aanmelding is definitief als de schriftelijke verwijsbrief ontvangen is. De actuele wachttijden vindt u hier.

Verwijsindex

Mondriaan is aangesloten bij de Verwijsindex, zoals deze in Zuid-Limburg van toepassing is. De verwijsindex is een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor een kind of jongere nodig is op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. De verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. Voor meer informatie omtrent de werking, kan u onderstaande folders raadplegen: 

Verwijsindex jongeren

Verwijsindex ouders 

Crisisfunctie

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg
Het samenwerkingsverband XONAR, Mondriaan en Koraal biedt vanaf 1 juli 2019 de crisishulp aan onder de naam Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg die 24/7 bereikbaar is via T 043 604 5777 en e-mail crisishulpjeugd@xonar.nl.

Wachttijden

Helaas hebben we te maken met wachttijden. Wilt u overleggen over het overbruggen van de wachttijd of over de wachttijd voor opname, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 088 - 506 6150. Voor spoedopnames en bij crisis gelden geen wachttijd.

- Naar de wachttijden

Verwijscriteria

Alle kinderen en jeugdigen tot 18 jaar waarbij sprake is van complexe (ortho)psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruik kunnen worden doorverwezen. Ook jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar oud die onder de zorgverzekeringswet vallen kunnen naar Mondriaan Kinderen en Jeugdigen worden verwezen. 

Verwijsbrief

U kunt verwijzen door middel van:
Het verwijsformulier te vinden onder downloads bovenaan op deze pagina of een verwijsbrief die in elk geval de volgende gegevens bevat: 

  • Gegevens en evt. eerste diagnose patiënt;
  • Een gerichte verwijzing gespecialiseerde ggz;
  • Gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code
  • Bijlagen

Jeugdigen die problematisch middelen gebruiken zijn vaak moeilijk te motiveren tot behandelen.
Behandelaar Dominique Vermeulen vertelt over het werken met deze jeugdigen.