Deel deze pagina
Print pagina

Aanmelden

HIeronder vindt u informatie over onze wachttijden, aanmeldroute en crisisdienst.
U kunt uw patient aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier links op deze pagina (onder downloads). Bij vragen over een aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met het
servicepunt 088 - 506 7777. Een aanmelding is definitief als de schriftelijke verwijsbrief ontvangen is. De actuele wachttijden vindt u hieronder.

Crisisfunctie

In geval van crisis wordt altijd snel gehandeld. U kunt als verwijzer direct contact opnemen met de spoedzorg in Heerlen of Maastricht. Dit nummer is bij u bekend, maar u kunt ook via de centrale worden doorverbonden:
Locatie Heerlen: 088 - 506 62 62
Locatie Maastricht : 088 - 506 94 44


 

Wachttijden

Helaas hebben we te maken met wachttijden. Wilt u overleggen over het overbruggen van de wachttijd of over de wachttijd voor opname, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 088 - 506 6150. Voor spoedopnames en bij crisis gelden geen wachttijd.

Aanmeldwachttijd: dit is de wachttijd in weken vanaf het moment van aanmelding tot aan de eerste kennismaking of intake.
Behandelwachttijd: dit is de wachttijd in weken vanaf de intake tot aan het eerste behandelcontact.

Peildatum: 12 februari 2018

Zorgprogramma Locatie Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Angst-, stemming e.a. Maastricht     Polikliniek 5 Polikliniek 3
Kliniek 3 Kliniek 2
Heerlen     Polikliniek 3 Polikliniek 1
Kliniek 3 Kliniek 3
Orthopsychiatrie Maastricht     Polikliniek 5 Polikliniek 2
Kliniek 3 Kliniek 3
Jongeren en Middelengebruik Heerlen  Polikliniek 1 Polikliniek 3
ADHD/ASS     Maastricht     Polikliniek 6 Polikliniek 3
Kliniek 3 Kliniek 3
Heerlen Polikliniek 6 Polikliniek 3
Kliniek 3 Kliniek 3
Jeugd F-ACT Heerlen 8 0
Ambulant
outreachend  
Maastricht 5 0
Heerlen 5 0

Verwijscriteria

Alle kinderen en jeugdigen tot 18 jaar waarbij sprake is van complexe (ortho)psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruik kunnen worden doorverwezen. Ook jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar oud die onder de zorgverzekeringswet vallen kunnen naar Mondriaan Kinderen en Jeugdigen worden verwezen. 

Verwijsbrief

U kunt verwijzen door middel van:
Het verwijsformulier te vinden onder downloads bovenaan op deze pagina of een verwijsbrief die in elk geval de volgende gegevens bevat: 

  • Gegevens en evt. eerste diagnose patiënt;
  • Een gerichte verwijzing gespecialiseerde ggz;
  • Gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code
  • Bijlagen

Jeugdigen die problematisch middelen gebruiken zijn vaak moeilijk te motiveren tot behandelen.
Behandelaar Dominique Vermeulen vertelt over het werken met deze jeugdigen.