Deel deze pagina
Print pagina

Aanmelden

HIeronder vindt u informatie over onze wachttijden, aanmeldroute en crisisdienst.
U kunt uw patient aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier links op deze pagina (onder downloads). Bij vragen over een aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met het
servicepunt 088 - 506 7777. Een aanmelding is definitief als de schriftelijke verwijsbrief ontvangen is. De actuele wachttijden vindt u hieronder.

Crisisfunctie

In geval van crisis wordt altijd snel gehandeld. U kunt als verwijzer direct contact opnemen met de spoedzorg in Heerlen of Maastricht. Dit nummer is bij u bekend, maar u kunt ook via de centrale worden doorverbonden:
Locatie Heerlen: 088 - 506 62 62
Locatie Maastricht : 088 - 506 94 44


 

Wachttijden

Helaas hebben we te maken met wachttijden. Wilt u overleggen over het overbruggen van de wachttijd of over de wachttijd voor opname, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 088 - 506 6150. Voor spoedopnames en bij crisis gelden geen wachttijd.

Aanmeldwachttijd: dit is de wachttijd in weken vanaf het moment van aanmelding tot aan de eerste kennismaking of intake.
Behandelwachttijd: dit is de wachttijd in weken vanaf de intake tot aan het eerste behandelcontact.

Peildatum: 11 juni 2018

Zorgprogramma Locatie

Aanmeld-wachttijd                

Behandel-wachttijd          

Outreachend aanbod    
FACT Jeugd      Heerlen 8 - 12 weken     1 week               
FACT Jeugd Ortho Maastricht   

team in
opbouw

team in opbouw
POLIKLINIEK      
Kindkliniek: 4 tot 12 jaar

Heerlen/
Maastricht

12 weken 9 -12 weken
Jeugdteam: 11 tot 17 jaar            Heerlen/
Maastricht
12 weken 8 - 12 weken
Transitieteam: 16 - 25 jaar    

Heerlen
Maastricht 

12 weken
1 week   

8 - 12 weken
KLINIEK     
Orion/Juno      Heerlen 2 weken    9 - 12 weken
Blokkendoos/Hobbits Heerlen         2 weken 9 - 12 weken
Argo Heerlen 0 weken 0 weken
MiKX1     Maastricht 6 - 9 weken  12 - 18 weken
MiKX2   Maastricht 6 - 9 weken     12 - 18 weken
MiKX3 Maastricht  6 - 9 weken      12 - 18 weken 
RESO Maastricht 6 - 9 weken 12 - 18 weken
Kameleon Maastricht   6 weken      8 weken

Verwijscriteria

Alle kinderen en jeugdigen tot 18 jaar waarbij sprake is van complexe (ortho)psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruik kunnen worden doorverwezen. Ook jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar oud die onder de zorgverzekeringswet vallen kunnen naar Mondriaan Kinderen en Jeugdigen worden verwezen. 

Verwijsbrief

U kunt verwijzen door middel van:
Het verwijsformulier te vinden onder downloads bovenaan op deze pagina of een verwijsbrief die in elk geval de volgende gegevens bevat: 

  • Gegevens en evt. eerste diagnose patiënt;
  • Een gerichte verwijzing gespecialiseerde ggz;
  • Gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code
  • Bijlagen

Jeugdigen die problematisch middelen gebruiken zijn vaak moeilijk te motiveren tot behandelen.
Behandelaar Dominique Vermeulen vertelt over het werken met deze jeugdigen.