Deel deze pagina
Print pagina

Aanmelden

HIeronder vindt u informatie over onze wachttijden, aanmeldroute en crisisdienst.
U kunt uw patient aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier links op deze pagina (onder downloads). Bij vragen over een aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met het
servicepunt 088 - 506 7777. Een aanmelding is definitief als de schriftelijke verwijsbrief ontvangen is. De actuele wachttijden vindt u hieronder.

Crisisfunctie

In geval van crisis wordt altijd snel gehandeld. U kunt als verwijzer direct contact opnemen met de spoedzorg in Heerlen of Maastricht. Dit nummer is bij u bekend, maar u kunt ook via de centrale worden doorverbonden:
Locatie Heerlen: 088 - 506 62 62
Locatie Maastricht : 088 - 506 94 44


 

Wachttijden

Helaas hebben we te maken met wachttijden. Wilt u overleggen over het overbruggen van de wachttijd of over de wachttijd voor opname, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 088 - 506 6150. Voor spoedopnames en bij crisis gelden geen wachttijd.

Aanmeldwachttijd: dit is de wachttijd in weken vanaf het moment van aanmelding tot aan de eerste kennismaking of intake.
Behandelwachttijd: dit is de wachttijd in weken vanaf de intake tot aan het eerste behandelcontact.

Peildatum: 19.11.2018

OUTREACHEND

 • FACT Jeugd ortho: Regio Maastricht-Heuvelland: 4 weken aanmeldwachttijd/ 6 weken behandelwachttijd
 • FACT Jeugd Regio Parkstad: 24 weken aanmeldwachttijd en 1 week behandelwachttijd
 • IHT-team: Regio Zuid-Limburg: team in opbouw/ Team in opbouw.

POLIKLINIEK

 • Kindteam ( 4-12 j) te Heerlen en Maastricht: 0 weken aanmeldwachttijd en resp. 2 weken en
 • 8 weken behandelwachtijd
 • Jeugdteam (11-17 j) te Heerlen en Maastricht: 4 weken aanmeldwachttijd en 2 weken behandelwachttijd
 • Transitieteam (16-25 j) te Heerlen/ Maastricht: resp. 3 weken en 2 weken aanmeldwachttijd; en 8-12 weken behandelwachttijd.

KLINIEK Heerlen

 • ARGO (HIC) kortdurende crisisopname & BOPZ jeugd: 0 weken aanmeldwachttijd en 0 weken behandelwachttijd
 • Orion: dag- en nachtopname jeugd: 2 weken aanmeldwachttijd en 9-12 weken behandelwachttijd.

KLINIEK Maastricht

 • MiKX kind (orthopsychiatrie): 4-6 weken aanmeldwachttijd en 18-24 weken behandelwachttijd
 • MiKX jeugd (orthopsychiatrie): 4-6 weken aanmeldwachttijd en 12-18 weken behandelwachttijd
 • Kameleon (dagbehandeling kind): 0 weken aanmeldwachttijd en 8-12 weken behandelwachttijd
 • Blokkendoos/Hobbits (dag- en nachtopname kind): 0 weken aanmeldwachttijd en 9 - 12 weken behandelwachttijd
 • IPD, intensieve dagbehandeling jeugd: 0 weken aanmeldwachttijd en 0 weken behandelwachttijd.

   

Verwijscriteria

Alle kinderen en jeugdigen tot 18 jaar waarbij sprake is van complexe (ortho)psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruik kunnen worden doorverwezen. Ook jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar oud die onder de zorgverzekeringswet vallen kunnen naar Mondriaan Kinderen en Jeugdigen worden verwezen. 

Verwijsbrief

U kunt verwijzen door middel van:
Het verwijsformulier te vinden onder downloads bovenaan op deze pagina of een verwijsbrief die in elk geval de volgende gegevens bevat: 

 • Gegevens en evt. eerste diagnose patiënt;
 • Een gerichte verwijzing gespecialiseerde ggz;
 • Gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code
 • Bijlagen

Jeugdigen die problematisch middelen gebruiken zijn vaak moeilijk te motiveren tot behandelen.
Behandelaar Dominique Vermeulen vertelt over het werken met deze jeugdigen.