Deel deze pagina
Print pagina

Naar de brugklas. Leuk? Spannend!

Voor sommige kinderen is het extra spannend om naar de brugklas te gaan. Zij voelen zich onzeker of durven geen nee te zeggen. Ze hebben moeite met vrienden maken en houden, worden gepest of staan vaak alleen. Zij pesten soms andere kinderen of hebben ruzie met andere kinderen, terwijl ze dat eigenlijk niet willen.

Plezier op School

Als kinderen na groep 8 naar de nieuwe school gaat, willen ze deze problemen achter zich laten en een nieuwe start maken. Dat gaat niet vanzelf, maar zij kunnen er wel zelf iets aan doen. De training ‘Plezier op School’ kan hen daarbij helpen.

Doelgroep

Plezier op School is bedoeld voor aanstaande brugklassers die zich in één of meer van de bovenstaande situaties  herkennen en naar een school in de regio gaan waar de training gegeven wordt.

Inhoud

Tijdens ‘Plezier op School’ leren de deelnemers dat zij niet de enige zijn die dit soort problemen hebben. Tijdens Plezier op School worden nieuwe vaardigheden geoefend, zoals:

  • contact maken met leeftijdsgenoten
  • omgaan met plagen en pesten
  • aanleren van een andere houding door bijvoorbeeld positief te denken

De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen. Zij praten met elkaar, geven elkaar tips en oefenen met elkaar om met meer zelfvertrouwen met anderen om te gaan. De training bestaat uit afwisselende activiteiten.

De deelnemers hebben het meest aan de training als zij zelf, met hulp van de trainers en de andere deelnemers, bedenken voor welk probleem zij een oplossing willen. Tijdens de kennismaking staan we daar uitgebreid bij stil.

Locatie en tijd

Plezier op School’ vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs in de regio. De training is op twee achtereenvolgende dagen, van 9.00 tot 16.30 uur, in de laatste week van de zomervakantie. Rond de herfstvakantie is er een terugkombijeenkomst om te kijken hoe de eerste weken op school zijn gegaan.

Informatie en aanmelden

Ouders, leerkrachten en andere professionals kunnen deelnemers aanmelden voor de cursus. Daarna plannen de trainers een kennismakingsgesprek met de leerling en de ouders. Voorafgaand aan de training, is er voor  ouders een informatieavond. Deelname aan de cursus is gratis.

Mondriaan Preventie Kinderen en Jeugdigen
088 - 506 7200