Deel deze pagina
Print pagina

Resocialisatie

De resocialisatie afdeling behelst een intensief behandel- en trainingsaanbod gericht op resocialisatie voor jeugdigen/jongvolwassenen die belast zijn met (comorbide) psychische klachten, de wens of het voornemen hebben om (begeleid) zelfstandig te gaan wonen en intensieve ondersteuning nodig hebben om voorbereid te worden op deze volgende stap in hun leven.

Behandeling richt zich op de eerste plaats op het nastreven van zelfstandigheid die past bij het wonen binnen een (begeleid of beschermd) zelfstandige woonplek. Daarbij kan de opname zich richten op (onderliggende) psychiatrische problematiek, versterken en bestendigen van het systeem rond de jeugdige en sociaal-maatschappelijk herstel.