Deel deze pagina
Print pagina

Outreachende behandeling

Van zorg in huis naar zorg thuis

Wij geloven dat kinderen en jeugdigen het beste kunnen opgroeien in de thuissituatie, daar kunnen ze herstellen en aan problemen werken. Mondriaan biedt professionele behandeling in het gezin.

Wij hebben meerdere soorten outreachende behandeling:

  • Intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie
  • Jeugd F-ACT
  • IHT

F-ACT

“Flexible ACT (FACT) staat voor Flexible Assertive Community Treatment.


De doelgroep van het Jeugd F-ACT team bestaat uit jeugdigen in de leeftijd 12 tot 21 jaar met (signalen van) ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met problematiek op andere levensgebieden. Het betreft jeugdigen die vaak moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverlenende instanties. Het gaat enerzijds om jeugdigen die nog geen of onvoldoende probleembesef hebben, dus geen hulp zoeken of hulpvragen kunnen formuleren. Anderzijds gaat het om jeugdigen die een lange historie hebben met de hulpverlening waarin ze zijn vastgelopen en veelal teleurgesteld zijn.

Bij afwezigheid van ernstige psychiatrische problematiek zal het Jeugd F-ACT team verwijzen naar een geschikte ketenpartner. 
Het F-ACT werk outreachend in de regio parkstad.

Intensieve thuisbehandeling

Wij zetten in op behandeling in de thuissituatie met verschillende disciplines die samen met het gehele gezin aan de slag gaan. Er is een casemanager gekoppeld aan het kind die de gehele behandeling volgt.

Wij geloven dat kinderen en jeugdigen het beste kunnen opgroeien in de vertrouwde thuissituatie.
Met outreachende behandeling willen wij een klinische opname voorkomen. Indien nodig kan er altijd opgeschaald worden naarmate de ernst van de problematiek toeneemt of er een crisis dreigt/is. Dan biedt Mondriaan verschillende (dag-)klinische behandelmogelijkheden.

Intensive Home Treatment (IHT)

IHT is een behandelvorm waarbij kinderen en jeugdigen van 10 tot 23 jaar, die door psychiatrische problematiek zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen zo veel als mogelijk in het gezin en de eigen sociale omgeving worden behandeld. De gezinsbehandelaar komt meerdere keren per week bij het gezin thuis en werkt intensief met het gezin samen om een oplopende crisis te voorkomen en de situatie weer hanteerbaar te maken.  De gezinsbehandelaren bieden behandeling voor zowel het kind/jeugdige als ook hun omgeving waarbij getracht wordt een hoger oplopende crisis en eventuele opname te voorkomen of om een opname te verkorten. 

Hoe werkt IHT?

Wanneer het behandelteam en het gezin er samen voor hebben gekozen om de intensieve thuisbehandeling in te zetten, wordt er samen een behandelplan gemaakt. In dit plan staan de doelen waar het gezin aan gaat werken en de manier waarop dit gebeurt. Door kinderen thuis te behandelen behouden ouders/verzorgers de regie en herstellen kinderen sneller. We onderzoeken wat het kind en het gezin nodig hebben om het dagelijkse leven binnen het gezin maar ook op school, de sportclub en met vrienden weer op de rit te krijgen. We behandelen vanuit een positieve insteek en versterken de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind en gezin. 

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit een multidisciplinair team van gezinsbehandelaren met diverse SKJ of BIG geregistreerde achtergronden en ervaring in het werken met kinderen, jeugdigen en hun gezinnen.  Het team werkt op weekdagen van 9.00u tot 17:00 uur. Daarbuiten is er een  24/7 telefonische bereikbaarheid, die deels wordt uitgevoerd door de collegae van de High & intensive care afdeling van kind en jeugd. Dit is om snel en adequaat te kunnen reageren op een crisis.

Na de IHT-behandeling

Een IHT-behandeling duurt vier maanden. Indien de crisis is afgenomen en  er voldoende draagkracht is in het gezin om een volgende crisis te voorkomen of tijdig te ondervangen,  wordt de zorg overgedragen naar een minder intensieve behandelvorm of volgt ontslag.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens kantooruren via het nummer 088 506 6150.

Aanmelden

Voor behandeling bij Mondriaan is een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist, een gecertificeerde instelling, een centrum voor Jeugd en Gezin of een wijkteam in de buurt.