Deel deze pagina
Print pagina

Outreachende behandeling

Van zorg in huis naar zorg thuis

Wij geloven dat kinderen en jeugdigen het beste kunnen opgroeien in de thuissituatie, daar kunnen ze herstellen en aan problemen werken. Mondriaan biedt professionele behandeling in het gezin.

Wij hebben meerdere soorten outreachende behandeling:

  • Intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie
  • Jeugd F-ACT

F-ACT

“Flexible ACT (FACT) staat voor Flexible Assertive Community Treatment.


De doelgroep van het Jeugd F-ACT team bestaat uit jeugdigen in de leeftijd 12 tot 21 jaar met (signalen van) ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met problematiek op andere levensgebieden. Het betreft jeugdigen die vaak moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverlenende instanties. Het gaat enerzijds om jeugdigen die nog geen of onvoldoende probleembesef hebben, dus geen hulp zoeken of hulpvragen kunnen formuleren. Anderzijds gaat het om jeugdigen die een lange historie hebben met de hulpverlening waarin ze zijn vastgelopen en veelal teleurgesteld zijn.

Bij afwezigheid van ernstige psychiatrische problematiek zal het Jeugd F-ACT team verwijzen naar een geschikte ketenpartner. 
Het F-ACT werk outreachend in de regio parkstad.

Intensieve thuisbehandeling

Wij zetten in op behandeling in de thuissituatie met verschillende disciplines die samen met het gehele gezin aan de slag gaan. Er is een casemanager gekoppeld aan het kind die de gehele behandeling volgt.

Wij geloven dat kinderen en jeugdigen het beste kunnen opgroeien in de vertrouwde thuissituatie.
Met outreachende behandeling willen wij een klinische opname voorkomen. Indien nodig kan er altijd opgeschaald worden naarmate de ernst van de problematiek toeneemt of er een crisis dreigt/is. Dan biedt Mondriaan verschillende (dag-)klinische behandelmogelijkheden.