Deel deze pagina
Print pagina

Nazorg

Op het moment dat de behandeldoelen zijn bereikt en de behandeling kan worden beëindigd, spreken we met de jeugdige en de ouders/verzorgers af wat men nog nodig heeft om thuis of op school weer aan de slag te kunnen. Soms spreken we een vervolgbehandeling af op de polikliniek van Mondriaan of we verwijzen voor nazorg door naar een andere instelling buiten Mondriaan. Het kan natuurlijk ook zijn dat we de behandeling afronden zonder dat er nog een vervolgtraject noodzakelijk is.