Deel deze pagina
Print pagina

Behandelvormen

Wij hebben de beschikking over een breed palet aan preventie en tweede- en derdelijns behandelmogelijkheden, van matig tot zeer intensief. De keuze voor behandeling wordt bepaald in samenspraak met het kind, de jeugdige en de ouders/verzorgers.

Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

Behandeling start zoveel mogelijk ambulant/poliklinisch. We behandelen zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Kies links een behandelvorm voor meer informatie.