Deel deze pagina
Print pagina

Wij zijn er voor professionals

We werken intensief samen met verwijzers en ketenpartners en bieden waar gewenst consultatie en (co-)behandeling. Onze verwijzers zijn huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en wijkteams/basisteams Jeugd en Gezin van de gemeenten.

Verwijzen en crisis

U kunt naar ons verwijzen voor diagnostiek, behandeling, second opinion of (gedwongen) opname. Wij bieden outreachende-, poliklinische-, klinische- en dagbehandeling op locaties in Heerlen en Maastricht. We beschikken eveneens over online behandelmogelijkheden. Waar nodig bieden wij crisisinterventie.

Servicepunt en consultatie

Wij delen graag onze kennis en bieden consultatie, advies en deskundigheidsbevordering aan professionals binnen de Jeugdzorg. Voor de meest uiteenlopende vragen kunt u als verwijzer en/of ketenpartner terecht bij ons servicepunt.

Jongetje handen voor het gezicht

Onze multidisciplinaire diagnostiek en behandeling richten zich op alle levensgebieden die ingrijpen op de ontwikkeling en de geestelijke gezondheid van het kind.

Zorgprogramma's

We hebben zorgprogramma’s voor de meest voorkomende complexe kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen. Daarnaast beschikken we over een Jeugd F-ACT.  Onze zorgprogramma's zijn ontwikkeld op basis van landelijke richtlijnen en wetenschappelijk bewezen methodieken. Waar geen evidentie voorhanden is, kiezen we voor best practices.

Behandelvormen

De keuze voor behandeling wordt bepaald in samenspraak met het kind, de jeugdige en de ouders/verzorgers. Wij richten ons in eerste instantie op behandeling thuis, omdat wij geloven dat kinderen en jeugdigen het beste thuis kunnen opgroeien met onze professionele hulp.

Ook is het mogelijk om ambulante behandeling/begeleiding op de polikliniek te bieden. Als een (dag) klinische opname noodzakelijk is, proberen we deze periode zo kort mogelijk te houden. Ook nazorg krijgt een belangrijke plaats.