Deel deze pagina
Print pagina

Poliklinieken en behandelgroepen

Hieronder vindt u per locatie een overzicht van onze poliklinieken en behandelgroepen.

Poliklinieken

Locatie Maastricht (Vijverdal):
Polikliniek Maastricht
Voor kinderen en jeugdigen van 4-18 jaar (en hun gezinnen en systemen) met psychiatrische problematiek. Gericht op diagnostiek en behandeling.

Polikliniek Sedna
Voor kinderen en jeugdigen van 8-23 jaar (en hun gezinnen en systemen), met ernstige gedragsproblemen gecombineerd met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek.

Polikliniek Leo Kannerhuis Limburg
Voor kinderen en jeugdigen van 4-18  jaar (en hun gezinnen en systemen), met een (vermoedelijke) stoornis in het autismespectrum. Gericht op diagnostiek en behandeling.

Locatie Heerlen (Wickraderheem):
Polikliniek Heerlen
Voor kinderen en jeugdigen van 4-18 jaar (en hun gezinnen en systemen) met psychiatrische problematiek. Gericht op diagnostiek en behandeling.

Polikliniek Leo Kannerhuis Limburg
Voor kinderen en jeugdigen van 4-18  jaar (en hun gezinnen en systemen), met een (vermoedelijke) stoornis in het autismespectrum. Gericht op diagnostiek en behandeling.

Polikliniek Jongeren en middelengebruik
Voor pubers en adolescenten, tussen 12-20 jaar oud, die problematisch één of meerdere middelen gebruiken. Het kan hierbij ook gaan om overmatig gebruik van de (spel)computer of een gokverslaving. Veelal is er bovendien sprake van bijkomende (comorbide) psychiatrische problematiek, zoals bijvoorbeeld ADHD, depressie of psychose.  

Behandelgroepen Locatie Maastricht (Vijverdal)

MiKX
MiKX 1: Leeftijd: 8-14 jaar
MiKX 2: Leeftijd: 12-18 jaar
Voor kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen gecombineerd met psychiatrische problematiek en/of problemen met middelengebruik. De behandeling richt zich zowel op het behandelen van de psychiatrische problematiek als op het begrenzen van grensoverschrijdend gedrag en het voorkomen van gevaarlijk gedrag.

Intensieve psychiatrische dagbehandeling
Leeftijd: 10-23 jaar
Dagbehandeling voor kinderen en jeugdigen met gedragsproblemen i.c.m. psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblemen, die een deeltijdbehandeling nodig hebben eventueel voor of na een traject in een behandelgroep.

Intensieve psychiatrische dagbehandeling Kameleon Blauw en Rood
Leeftijd: 3-12 jaar
Dagbehandeling voor kinderen met (vermoedens van) psychiatrische problematiek. De behandelgroep richt zich op observatie, diagnostiek en behandeling van de kinderen en hun gezinssysteem.

Resocialisatie afdeling
Leeftijd: 12-21 jaar
Een intensief behandel- en trainingsaanbod gericht op resocialisatie voor jeugdigen/jongvolwassenen die belast zijn met (comorbide) psychische klachten, de wens of het voornemen hebben om (begeleid) zelfstandig te gaan wonen en intensieve ondersteuning nodig hebben om voorbereid te worden op deze volgende stap in hun leven.

Behandelgroepen Locatie Heerlen (Wickraderheem)

Argo
Leeftijd: 12-18 jaar
Gesloten crisis en  behandelafdeling voor jeugdigen met complexe, psychiatrische problematiek die een gesloten behandelkader nodig hebben, in het geval van spoedeisende diagnostiek en/of psychiatrische crisisinterventie.

Orion
Leeftijd: 12-18 jaar
Behandelgroep voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. De behandelgroep richt zich op observatie, diagnostiek en behandeling van de kinderen en hun gezinssysteem.

Juno
Leeftijd: 12-18 jaar
Intensieve psychiatrische dagbehandeling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek die een deeltijdbehandeling nodig hebben, eventueel voor of na een traject in een behandelgroep.
Gericht op observatie, diagnostiek en behandeling van de kinderen en hun gezinssysteem.

Blokkendoos
Leeftijd: 4-12 jaar
Intensieve psychiatrische (dag-) klinische behandeling voor kinderen met psychiatrische problematiek die een deeltijdbehandeling nodig hebben, eventueel voor of na een traject in een behandelgroep.
Gericht op observatie, diagnostiek en behandeling van de kinderen en hun gezinssysteem

Door zowel een deeltijd en klinisch aanbod kan er flexibel gekeken worden naar de behoefte en noden van  de kinderen en hun ouders en verzorgers.

Hobbits
Leeftijd: 4-14 jaar
Intensieve psychiatrische (dag-) klinische Behandelgroep voor kinderen met een (vermoedelijke) autismespectrumstoornis. De behandelgroep richt zich op observatie, diagnostiek en behandeling van de kinderen en hun gezinssysteem. Mogelijkheid tot kortdurende crisisopnames.

Door zowel een deeltijd en klinisch aanbod kan er flexibele gekeken worden naar de behoefte en noden van de kinderen en hun ouders en verzorgers.