Deel deze pagina
Print pagina

Onze zorgorganisatie

Als de maatschappij en de zorgsector veranderen, mag de wijze waarop we ons zorgaanbod inrichten niet achterblijven. Mondriaan behandelt kinderen en volwassenen van 0 tot 100 jaar. Drie zorgdirecties zijn verantwoordelijk voor de zorg voor de verschillende leeftijdsgroepen (kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen). Hun teams en zorgmanagers focussen elk op de inhoud van hun zorggebied. En samen dragen zij zorg voor een leeftijdsoverstijgend en samenhangend behandelaanbod. De specialismeleiders houden onze behandelprogramma’s up to date zodat ze voldoen aan de laatste inzichten en landelijke richtlijnen.


Meer informatie over Mondriaan vindt u op de algemene website van Mondriaan

Verwijsindex

Mondriaan is aangesloten bij de Verwijsindex, zoals deze in Zuid-Limburg van toepassing is. Voor meer informatie omtrent de werking van de Verwijsindex, kan u onderstaande folders raadplegen:

Verwijsindex jongeren

Verwijsindex ouders 

Opleidingsinstituut

Onze opleidingsactiviteiten, erkende opleidingen, initiatieven op het gebied van kennisdeling en ontwikkeling van kenniscentra zijn samengebracht in de Mondriaan Academie. Door al deze activiteiten te bundelen met elkaar en ze met de strategie te verbinden, kan 'leren' een krachtige impuls krijgen. Daarmee wordt één van de drie strategische speerpunten van Mondriaan - namelijk 'Opleiden' - krachtig gepositioneerd.
Wij bieden opleidingsplaatsen aan voor:
Kinder- en Jeugdpsychiaters i.o.
(Gz-) Psychologen i.o.
Verpleegkundigen i.o.
Verpleegkundig specialisten i.o.
Psychotherapeuten i.o.
Lees meer.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van medewerkers en patiënten is georganiseerd in respectievelijk een Ondernemingsraad en een Jongerenraad. Zij adviseren de directie gevraagd en ongevraagd over belangrijke besluiten of thema's.