Deel deze pagina
Print pagina

Drie zorgbedrijven

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen is een van de drie zorgbedrijven van Mondriaan. Mondriaan heeft tevens het zorgbedrijf Volwassenen, het zorgbedrijf Ouderen en een ondersteunend bedrijf Mondriaan Services. Mondriaan heeft een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Centrale Ondernemingsraad.
Meer informatie over Mondriaan vindt u op www.mondriaan.eu

Duaal management

Het zorgbedrijf Kinderen en Jeugdigen is verdeeld in drie resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE), georganiseerd rond specifieke patientengroepen.
RVE1: ADHD/autismespectrumstoornissen
RVE2: Jongeren en Middelengebruik/Orthopsychiatrie
RVE3: Algemene kinder- en jeugdpsychiatrie

Het zorgbedrijf Kinderen en Jeugdigen wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijk directeur.
De resultaatverantwoordelijke eenheden worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering.

Opleidingsinstituut

Onze opleidingsactiviteiten, erkende opleidingen, initiatieven op het gebied van kennisdeling en ontwikkeling van kenniscentra zijn samengebracht in de Mondriaan Academie. Door al deze activiteiten te bundelen met elkaar en ze met de strategie te verbinden, kan 'leren' een krachtige impuls krijgen. Daarmee wordt één van de drie strategische speerpunten van Mondriaan - namelijk 'Opleiden' - krachtig gepositioneerd.
Wij bieden opleidingsplaatsen aan voor:
Kinder- en Jeugdpsychiaters i.o.
(Gz-) Psychologen i.o.
Verpleegkundigen i.o.
Verpleegkundig specialisten i.o.
Psychotherapeuten i.o.
Lees meer.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van medewerkers en patiënten is georganiseerd in respectievelijk een Ondernemingsraad en een Jongerenraad. Zij adviseren de directie gevraagd en ongevraagd over belangrijke besluiten of thema's.