Deel deze pagina
Print pagina

Van zorg in huis naar zorg thuis

Wij geloven dat kinderen en jeugdigen het beste kunnen opgroeien in hun eigen omgeving, ook als het even moeilijk gaat. Kinderen herstellen namelijk het beste in hun eigen omgeving, uiteraard met professionele behandeling en ondersteuning thuis en in het gezin. Daarom bieden wij gespecialiseerde behandeling in de thuis- en gezinssituatie, afgestemd op de zorgvraag. We hebben een ambulant/outreachend team in Heerlen en een in Maastricht.

Daarnaast bieden wij poliklinische, klinische en dagbehandeling op locaties in Heerlen en Maastricht. Waar nodig bieden wij crisisinterventie.
Wij behandelen kinderen en jeugdigen met complexe psychiatrische problematiek uit heel Limburg en zijn gecontracteerd door alle Limburgse gemeenten.
Door middel van preventie, medisch specialistische diagnostiek en behandeling, werken wij aan een gezonder toekomstperspectief voor de jeugdige. Wij behandelen zo vroeg als nodig en zo kort als mogelijk (matched care).

Geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheid van kinderen en jeugdigen staat in nauw verband met de lichamelijke gezondheid, de psychologische ontwikkeling en het leefklimaat waarin het kind opgroeit. Onze multidisciplinaire diagnostiek en behandeling richten zich op alle levensgebieden die ingrijpen op de ontwikkeling en de geestelijke gezondheid van het kind. Met passie voor de doelgroep, met kennis en expertise zoeken wij naar een passend antwoord op de hulpvraag, samen met het kind en de ouders/verzorgers.

We werken intensief samen met ketenpartners en bieden waar nodig en gewenst consultatie en (co-)behandeling. Daarbij streven we naar een optimaal effectief en (kosten)efficiënt pakket aan complementaire interventies vanuit ieders eigen deskundigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

 

Psychiatrische problematiek

Wij behandelen de meest voorkomend complexe psychiatrische problematiek zoals:

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Autisme spectrum stoornissen
 • ADHD
 • Angststoornissen
 • Stemmingstoornissen
 • Hechtingsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Middelengebruik en afhankelijkheidsproblemen
 • Ticstoornissen
 • Persoonlijkheidstoornissen in ontwikkeling
 • Psychische problemen ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis/trauma
 • Psychotische stoornissen
 • Specifieke gedragsstoornissen
 • Disruptieve stoornissen
 • Ouder/kind relatieproblemen
 • Problemen in het gezin

Dynamische werkomgeving

Wij bieden medewerkers een stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving. Onze professionals kenmerken zich door een sterke wil om zichzelf continue te ontwikkelen. Door kennis van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en onderhoud van onze expertise en door gebruik te maken van evidence based, dan wel best-practice methodieken, werken wij voortdurend aan innovatie en een kwantificeerbare en kosteneffectieve duurzame verbetering van onze behandeling.