Deel deze pagina
Print pagina

Naar Mondriaan

Van zorg in huis naar zorg thuis

Als uw kind naar Mondriaan komt, onderzoeken we eerst samen welke problemen er zijn en waar uw kind en uw gezin hulp bij nodig hebben. Dit kan thuis zijn, bij de poliliniek of in de (dag-)kliniek. We bepalen samen welke behandeling het beste bij jullie past.

Wat gaat er gebeuren?

Nadat uw kind bij Mondriaan is aangemeld, worden jullie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dat noemen we het intakegesprek. Tijdens dat gesprek bespreken we samen met uw kind en met u de problemen. Soms doen we extra onderzoek, zodat we heel goed weten wat er aan de hand is. Als dat duidelijk is, stellen we een behandeling voor en leggen we behandeldoelen vast in een behandelplan. Als we het daarover eens zijn, start de  behandeling.

Verwijsindex

Mondriaan is aangesloten bij de Verwijsindex, zoals deze in Zuid-Limburg van toepassing is. De verwijsindex is een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor een kind of jongere nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. De verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. 
Voor meer informatie kan u onderstaande folder raadplegen: 

Verwijsindex

Heeft u hier nog vragen over, neem dan contact op met uw contactpersoon of behandelaar van Mondriaan. 

Ter voorbereiding op de eerste kennismaking met Mondriaan hebben wij een online welkomstmodule voor ouders ontwikkeld. U vindt er informatie over het gesprek, de locatie waar u wordt verwacht, wat u moet meenemen en meer. Zodra u bent aangemeld ontvangt u van ons een account voor de welkomstmodule.

Waar moet ik zijn?

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen heeft een locatie in Heerlen en een locatie in Maastricht. In de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek staat vermeld waar u wordt verwacht.