Deel deze pagina
Print pagina

Wie werken er?

Tijdens de behandeling bij Mondriaan krijgen u en uw kind met verschillende medewerkers te maken. Deze verschillende disciplines werken samen met jullie aan de behandeling. Sommigen komt u tegen op de afdeling, anderen alleen voor een gesprek of onderzoek. Lees hier beneden wie dat allemaal zijn.

Medewerkers

Kinder- en jeugdpsychiater
De psychiater is de arts die uw kind onderzoekt om er achter te komen wat precies aan de hand is. De psychiater let vooral op de medische gegevens, het gedrag en de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind medicijnen krijgt, schrijft de psychiater deze voor. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Psycholoog
Een psycholoog is vaak betrokken bij onderzoeken. Soms doet hij of zij een aantal testen, bijvoorbeeld op intelligentie of persoonlijkheid. De psycholoog is ook bij de behandeling betrokken en begeleidt uw kind en u volgens een vastgestelde behandelmethode.

Vaktherapeut
Ook vaktherapeuten kunnen betrokken worden in de behandeling. Er zijn verschillende soorten therapieën. Sommige therapeuten praten met u en uw kind, zoals de psychotherapeut en de gezinstherapeut. Andere therapeuten oefenen met behulp van sport en spel, zoals de psychomotore therapeut, of met muziek, zoals de muziektherapeut.

Ouderbegeleider
De ouderbegeleider begeleidt u tijdens de behandeling. Want als uw kind bij ons in behandeling komt, werken we met het hele gezin..

Behandelcoördinator
Als uw kind in dagbehandeling komt of opgenomen wordt in de kliniek, dan maakt u kennis met de behandelcoördinator. Deze medewerker volgt de behandeling en overlegt met alle personen die zijn betrokken bij de behandeling....

Groepsleiding
Als uw kind op een behandelgroep komt, zorgt groepsleiding voor de dagelijkse begeleiding en behandeling op de groep.

Behandelaren thuis
Thuis in het gezin kunnen verschillende behandelaren komen, aangepast aan de problemen die er zijn.hillende

Medewerkers in opleiding, stagiaires en assistenten
Tijdens de behandeling kunt u te maken krijgen met medewerkers die in het kader van hun opleiding en stage (tijdelijk) bij ons werkzaam zijn. Deze mensen werken steeds onder begeleiding van onze professionals.