Deel deze pagina
Print pagina

Problemen voorkomen

Als uw kind het soms erg lastig heeft, maar er nog geen grote problemen zijn, is een steun in de rug soms voldoende. Daar kunnen wij misschien bij helpen. Misschien hebt u zelf een psychiatrische ziekte of een verslaving en merkt u dat uw kind het daar moeilijk mee heeft. Uw kind vindt het contact met leeftijdsgenoten moeilijk, het heeft iets naars meegemaakt, of jullie gaan scheiden. Dan wilt u voorkomen dat dit voor uw kind een probleem wordt. Voor deze en andere situaties hebben we cursussen, individuele gesprekken en trainingen, voor ouders en kinderen. Samen met onze medewerkers kijkt u wat het beste bij u en uw zoon of dochter past.

Een ouder met een psychiatrische ziekte of verslaving

Hebt u een psychiatrische ziekte of een verslaving, dan heeft uw kind daarover misschien allerlei vragen. Uw kind merkt dat het er thuis anders aan toegaat dan bij leeftijdsgenoten of heeft zorgen over u. Uw kind kan dan meedoen aan:

  • de KOPP/KVO-groep voor kinderen van 8 tot 12 jaar
  • de KOPP/KVO-groep voor jongeren van 12 tot 16 jaar
  • de KOPP/KVO-groep voor jongeren van 16 jaar en ouder

Hiernaast vindt u informatiefolders over de groepen.

Als ouder kunt u meedoen aan:

  • de groep voor aanstaande ouders en ouders met kinderen tot 18 maanden
  • de groep voor ouders met kinderen van 2 tot 18 jaar

Wilt u meer informatie, neem dan even contact op met de afdeling Preventie (088 - 506 6115 of 6978).

(KOPP staat voor Kind van een Ouder met Psychiatrische Problemen, KVO staat voor Kind van een Verslaafde Ouder)

Er zijn spanningen thuis

Als er thuis of in de omgeving spanningen zijn, weten kinderen daar soms geen raad mee. Kinderen van 5 tot 8 jaar kunnen extra steun nodig hebben als een ouder ernstig ziek is, ouders gaan scheiden, er ruzie of geweld is in het gezin, er geldzorgen zijn of als andere ingrijpende situaties invloed hebben op het leven van u en uw kind.
Voor deze kinderen is er 'Piep zei de muis'. Zij kunnen in een aantal buurten en wijken deelnemen aan deze club.

Wilt u meer informatie, neem dan even contact op met de afdeling Preventie (088 - 506 6115 of 6978).

Geweld in het gezin

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar deie getuige zijn geweest van geweld in het gezin is er Let op de kleintjes! Deze groepsactiviteit voor kinderen en hun ouders wordt in Heerlen en Hoensbroek gegeven. Wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met de afdeling Preventie (088 - 506 6115 of 6978).

Uw kind gaat naar de brugklas

Als uw kind het contact met leeftijdsgenoten vaak lastig vindt, als het vaak alleen staat of gepest wordt, dan is het extra spannend als uw zoon of dochter naar de brugklas gaat. Het liefst zou hij of zij alles achter zich laten en een frisse start maken op de nieuwe school.

Om uw kind daarop goed voor te bereiden hebben wij de cursus:

  • Plezier op School

Deze cursus wordt ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie gegeven. Wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met de afdeling Preventie (088 - 506 6115 of 6978).

Een broer of zus met autisme of ADHD

Een broer of zus met autisme of ADHD valt vaak op door zijn of haar gedrag. Dat is voor de andere kinderen in het gezin soms moeilijk. Misschien schaamt uw kind zich af en toe voor zijn/haar broer of zus, ook al weet het dat die er niets aan kan doen. Soms hebt u als ouders ook minder tijd over, omdat de broer of zus meer aandacht en zorg nodig heeft.

Daarvoor hebben we:

  • de brussencursus voor kinderen van 9 tot 13 jaar

Wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met de afdeling Preventie (088 - 506 6115 of 6978).

(Een ‘brus’ is een broer of zus van een kind met autisme of ADHD)