Deel deze pagina
Print pagina

Ondersteuning ouders

Het is niet gemakkelijk als uw kind met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. Het kan goed zijn dat u zich machteloos, verdrietig, onbegrepen voelt of dat u met vragen zit. Ook kan het zijn dat u zelf behoefte heeft aan informatie en ondersteuning. Onze medewerkers besteden hier veel aandacht aan in de behandeling van uw kind. Maar soms is het prettig om te praten met lotgenoten of een onafhankelijk persoon.

Familievertrouwenspersoon

Een onafhankelijk vertrouwenspersoon, die vanuit de landelijke stichting LSFVP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen) bij Mondriaan werkzaam is, biedt een luisterend oor aan familieleden. U kunt er terecht met vragen over geestelijke gezondheidszorg, over Mondriaan in het algemeen en met vragen over ziektebeelden, ondersteuning, lotgenoten of mantelzorg. Mocht u een klacht hebben - en u komt daar niet uit met de behandelaar van uw kind - dan kan zij bemiddelen of helpen bij het afhandelen van de klacht. 


E r.palsma@lsfvp.nl
T 06 504 01 333 (Rine Palsma, tijdens kantooruren)

Landelijke hulplijn voor familieleden:
T 0900 333 22 22 (10ct./min. tijdens kantooruren)
W www.lsfvp.nl

In de online zelfhulptraining ‘Betrokken Omgeving’ krijgt u tips om beter om te kunnen gaan met de problemen van uw kind. Meer informatie over deze training vindt u in de folder. U start deze training door zelf - anoniem - een inlogaccount te maken.

Familiespreekuur

Bij Mondriaan kunt u gratis terecht bij het spreekuur voor ouders/verzorgers en gezinsleden van jeugdigen met psychische en/of verslavingsproblemen. Dit onafhankelijke spreekuur is er zowel voor gezinsleden van jeugdigen die in behandeling zijn bij Mondriaan, als voor gezinsleden van niet-patiënten.
Tijdens het spreekuur staat de ondersteuning aan u als ouder/verzorgers of gezinslid centraal en kunt u praten met een familiecoach, familievertrouwenspersoon. Tijdens dit spreekuur kunt u terecht met vragen over ziektebeelden, hoe om te gaan met de problematiek, verwijzingen naar cursussen en belangenorganisaties. Ook kunt u er uw hart luchten en een luisterend oor vinden.

Wilt u meer weten of zich aanmelden voor dit spreekuur?
Neem dan contact op via T 088-506 6522 of familiespreekuur@mondriaan.eu

De Familieraad

Een aantal betrokken familieleden heeft samen de Familieraad gevormd van Mondriaan. De Familieraad zet zich in voor familieleden en naasten van patiënten van Mondriaan. Zij vormen de spreekbuis voor de familie en bundelen de krachten van de achterban. Zij behartigen uw belangen en zetten zich in voor een goede onderlinge communicatie met de instelling. De Familieraad is een onafhankelijk orgaan en heeft bevoegdheden om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de organisatie. De leden staan open voor uw inzichten en verbeterpunten zodat u samen met Mondriaan de hulpverlening aan naasten kunt  verbeteren.

Wilt u meer informatie, met ons meedenken of lid worden van de familieraad?
Dan kunt u contact opnemen met Jacintha Geerkens, ondersteuner Familieraad T 06 12 28 43 67 of mail naar familieraad@mondriaan.eu.

Op de website van Mondriaan vindt u meer informatie over de ondersteuning die Mondriaan kan bieden aan familie en naasten.