Deel deze pagina
Print pagina

Leo Kannerhuis Limburg

Leo Kannerhuis Limburg maakt deel uit van het Leo Kannerhuis Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van (GGZ-) instellingen die gespecialiseerde behandeling en begeleiding bieden aan cliënten met autisme op locaties verspreid over Nederland.
Door de samenwerking met deze verschillende instellingen delen we kennis en expertise en bieden we gespecialiseerde autisme behandeling en begeleiding. We zorgen voor vergelijkbare en passende zorg in elke regio en hebben een actieve onderzoeks- en ontwikkelagenda. Meer info vindt u hier.
Het Leo Kannerhuis Limburg heeft een poliklinisch en klinisch behandelaanbod voor autismespectrumstoornissen, maar ook dagbehandeling is mogelijk, vaak ondersteund met online behandelmodules en multimedia.
Behandeling is mogelijk in Heerlen en in Maastricht. Hier vindt u een actueel overzicht van onze poliklinieken en behandelgroepen.

Online behandelmodules

Afhankelijk van de hulpvraag en individuele situatie van het kind/de jeugdige maken wij gebruik van een aantal online behandelmodules, ontwikkeld door het Leo Kannerhuis Nederland. Er zijn blended modules voor kinderen en jeugdigen, maar ook voor ouders. Vraag ernaar bij uw behandelaar.

We zetten de volgende modules in:
Module Psycho-educatie voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
Module Emotieregulatie Kinderen Autisme voor kinderen met autisme.
Module Sociale vaardigheden Gespreksvaardigheden voor jongeren met autisme.
Module Sociale vaardigheden Assertiviteit voor jongeren met autisme.
Module Vriendschap voor jongeren met Autisme.
Voorlichtingscursus ASS
voor ouders.

Meer informatie over online behandelen vindt u hier.
 

Apps voor autisme

Het Leo Kannerhuis heeft verschillende apps ontwikkeld voor schoolgaande jeugd met autisme. Deze apps ondersteunen bij het plannen, uitvoeren van taken, omgang met anderen, twijfel over te maken keuzes en bij het oplossen van problemen.

De ov-coach ondersteunt jongeren die gebruik maken van het openbaar vervoer. 
Deze is te koop in de Apple-store.

De schoolcoach ondersteunt jongeren tijdens en na school bij het volgen van de lessen en het maken van huiswerk. 
Deze is te koop in de Apple-store. 

Op www.autismeplein.nl vindt u meer informatie over ondersteunende communicatiemiddelen en multimedia voor kinderen en jongeren met autisme.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij beschikken over de laatste wetenschappelijke inzichten in de behandeling van autismespectrumstoornissen en blijven optimaal geïnformeerd over de laatste inzichten op het gebied van autismebehandeling.