Deel deze pagina
Print pagina

Disclaimer

De informatie op deze website is voor iedere bezoeker bedoeld en gaat niet over individuele situaties of problemen. De informatie die wij hier geven kan nooit worden gezien als een persoonlijk advies of vervanging van een gesprek met een behandelaar.

Om de privacy te waarborgen zullen medewerkers van Mondriaan berichten via het contactformulier op deze website, die betrekking hebben op een persoon (uzelf of iemand anders), niet in behandeling nemen.

Contact via deze website gebeurt altijd anoniem. Omdat er geen direct (oog)contact is, zijn de medewerkers van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen niet in staat om:

een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problemen;
advies te geven over uw persoonlijke individuele problemen;
in te schatten of de problemen aanleiding kunnen zijn tot een gevaarlijke situatie;
in noodsituaties maatregelen te nemen om de veiligheid van u of uw kind te waarborgen.

In noodsituaties dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Mondriaan en haar medewerkers kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van deze website lijdt, en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie en/of dienstverlening.

Aansprakelijkheid voor informatie

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij onze best doen om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.