Deel deze pagina
Print pagina

Vanaf eind juli weer nieuwe verwijzingen mogelijk

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen beschikte tijdelijk, vanaf mei, voor bepaalde beroepsgroepen over beperkte behandelcapaciteit. Vanaf eind juni start Mondriaan Kinderen en Jeugdigen weer nieuwe behandelingen; de kinderen die op de wachtlijst staan hebben dan voorrang. Eind juli verwacht Mondriaan Kinderen en Jeugdigen weer nieuwe aanmeldingen te kunnen aannemen.

Voor spoed- en/of crisissituaties zijn en blijven wij beschikbaar.

Indien nodig en/of gewenst denken wij graag met u mee over behandelmogelijkheden buiten Mondriaan. Voor meer informatie of overleg over een aanmelding of de wachttijden staan wij u graag te woord via het servicepunt voor verwijzers van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen: T 088 506 7777

Crisisfunctie

U kunt uw patient aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier links op deze pagina (onder downloads). Bij vragen over een aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met het
servicepunt 088 - 506 7777. Een aanmelding is definitief als de schriftelijke verwijsbrief ontvangen is. De actuele wachttijden vindt u hieronder.

In geval van crisis wordt altijd snel gehandeld. U kunt als verwijzer direct contact opnemen met de spoedzorg in Heerlen of Maastricht. Dit nummer is bij u bekend, maar u kunt ook via de centrale worden doorverbonden:
Locatie Heerlen: 088 - 506 62 62
Locatie Maastricht : 088 - 506 94 44


 

Wachttijden

Helaas hebben we te maken met wachttijden. Wilt u overleggen over het overbruggen van de wachttijd of over de wachttijd voor opname, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 088 - 506 6150. Voor spoedopnames en bij crisis gelden geen wachttijd.

Aanmeldwachttijd: dit is de wachttijd in weken vanaf het moment van aanmelding tot aan de eerste kennismaking of intake.
Behandelwachttijd: dit is de wachttijd in weken vanaf de intake tot aan het eerste behandelcontactact.

Zorgprogramma     Locatie Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Angst-, stemming en overige stoornissen Maastricht Polikliniek 8 4
Kliniek 3 2
Heerlen Polikliniek 1 2
Kliniek 3 3
Orthopsychiatrie Maastricht Polikliniek 1 2
Kliniek 3 3
Jongeren en middelengebruik Heerlen Polikliniek 2     4
Kliniek     3 3
ADHD/ASS Maastricht Polikliniek 8 4
Kliniek 3 3
Heerlen Polikliniek 4 4
Kliniek 3 3
jeugd F-ACT Heerlen 12 12

Verwijscriteria

Alle kinderen en jeugdigen tot 18 jaar waarbij sprake is van complexe (ortho)psychiatrische problematiek en/of problematisch middelengebruik kunnen worden doorverwezen. Ook jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar oud die onder de zorgverzekeringswet vallen kunnen naar Mondriaan Kinderen en Jeugdigen worden verwezen. 

Verwijsbrief

U kunt verwijzen door middel van:
Het verwijsformulier te vinden onder downloads bovenaan op deze pagina of een verwijsbrief die in elk geval de volgende gegevens bevat: 

  • Gegevens en evt. eerste diagnose patiënt;
  • Een gerichte verwijzing gespecialiseerde ggz;
  • Gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code
  • Bijlagen

Jeugdigen die problematisch middelen gebruiken zijn vaak moeilijk te motiveren tot behandelen.
Behandelaar Dominique Vermeulen vertelt over het werken met deze jeugdigen.