"Bij Mondriaan leerde ik de 'boosmakers' te negeren"
"Ik heb weer zin om leuke dingen te doen"
"Bij Mondriaan leer ik voor mezelf op te komen"

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg. Wij behandelen kinderen en jeugdigen met complexe (ortho)psychiatrische problemen. Ook jeugdigen die problemen hebben met middelengebruik kunnen bij ons terecht. Binnen het Leo Kannerhuis Limburg, onderdeel van Mondriaan, worden kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis behandeld.

Wat kunnen we voor je doen?

Preventie

Het is belangrijk dat kinderen en jeugdigen geestelijk gezond kunnen opgroeien. Wij helpen te voorkomen dat psychische klachten ontstaan of erger worden.

Diagnostiek

Het vaststellen van kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek begint met goede diagnostiek. Ook de krachten en mogelijkheden van het kind/de jeugdige nemen we daarin mee.

Behandeling

Wij bieden behandeling die aansluit op de hulpvraag, en gericht is op alle levensgebieden van het kind/de jeugdige.